Friday, November 04, 2005

Hugis ng Isang Pag-ibig na Wagas


"Hugis ng Isang Pag-ibig na Wagas" by Gilbert Monsanto, appearing in Fantasya.

No comments: